Dne 24. května se na Cvilíně uskutečnila duchovní obnova bratří z krnovského a opavského konventu. Obnovu vedl o. provinciál Piotr Pawlik OFM Conv. V kázání poukazoval na důležitost Pnny Marie jako Matky Církve a potřebě být prorokem hlásajícím Krista světu. Po mši bratřím přednášel o řeholní poslušnosti.

Duchovní obnova na Cvilíně
Tagged on: