Do již tradiční Noci kostelů se zapojily také některé z našich klášterů – Praha, Brno, Jihlava, Cvilín a Opava.

Pražská bazilika sv. Jakuba nabídla např. přednášku o svých slavných varhanách, jejich prohlídku a instruktáž.

Brněnský kostel sv. Janů měl bohatý program. Koncerty, historické přednášky, výstavu o našem řádu, prohlídku kostela i kláštera, ale i dobrodružný program pro děti.

Jihlavský kostel Matky Boží nabídl především program připravený místními farníky. Loutkohru s příběhy z evangelia, dílničky pro děti, čtení příběhů pro potěchu duše, ale také koncert pěveckého sboru, pantomimu a hru jednoho herce Malý princ, v podání Víti Marčíka ml.

Opavský chrám sv. Ducha prezentoval své varhany (exkurzí i koncertem), společenství žen nabídlo ukázku biblických tanců a nechyběla přednáška o aktuální události zkoumání hrobky Přemyslovců v tomto kostele.

(foto z Noci kostelů v Jihlavě)

= vfh =

Noc kostelů (29.5.2015)