V měsíci září proběhla v našich klášterech provinční kanonická vizitace.

Vizitace probíhala během měsíce září a vykonával ji o. provinciál Bogdan M. Sikora, spolu s vikářem a ekonomem provincie o. Stanislavem Gryněm.

V příštím roce se totiž uskuteční provinční kapitula českých minoritů, která určí směřování řádu v naší provincii na další čtyři roky. Před touto kapitulou se uskutečňuje “kontrola” všech klášterů. Při ní se zkoumá porovnáním s předpisy život jednotlivých klášterních komunit a bratrů.

Otec provinciál proto zkontroloval dokumenty týkající se chodu klášterů a osobně se při rozmluvách setkal s každým bratrem.

Na závěr vizitace se v každém klášteře bratři setkali na kapitule, kde je o. provinciál seznámil s výsledky vizitace, probral je a zhodnotil.

=vfh=

Provinční vizitace (září 2015)