Mnozí z nás si mši svatou bez elektrického osvětlení už ani neumí představit. Určitě nám ale častokrát přijde na mysl, jak asi naši předkové oslavovali Boží slovo a Tělo před desítkami let, kdy žárovka nebyla standardní výbavou každého kostela.

Možná i proto se brněnští bratři minorité rozhodli uspořádat dětské adventní mše v netradičním stylu. Tento pátek se již potřetí v brněnském kostele rozžehly desítky světélek. Malí i velcí přišli zapálit malou či velkou svíci a zúčastnit se vpravdě neobyčejné rorátní mše svaté.

Historie rorátů sahá až do středověku, do doby vlády Karla IV. Ten jako svrchovaný panovník zavedl děkovné ranní mše k Panně Marii, ke kterým se později přidaly i typické liturgické zpěvy. V průběhu staletí však začala celá tato tradice upadat, až ke konci 18. století vymizela prakticky úplně.

Nyní a obzvláště v adventní době se snažíme si tuto nádhernou tradici opět připomenout. Dětské mše svaté se na ni pokoušejí navázat a dát ji novou, pro děti zajímavější, formu. Celý kostel se proto o páté večer halí do hávu tmy, planoucích svíček a zářících luceren. Tato světélka se odrážejí v očích zúčastněných, Schola vyhrává dobře známé i dosud neslyšené písně a chrám se pomalu plní velkým počtem zvědavců i pravidelných účastníků, kteří se nechávají pohltit atmosférou bohoslužby bez světel. Děti jistě takovou mši ocení a zároveň je to příležitost pro nás, dospělé, se o něco lépe připravit na příchod Páně a svátky vánoční.

Dětské roráty v kostele svatých Janů v Brně jsou opravdu velkým zážitkem, a tak není divu, že tato jedinečná páteční „akce“ zaznamenala velký ohlas a úspěch. Každým týdnem se totiž o páté večer rozsvěcuje víc a víc světélek. Budeme rádi, když i Vy přijdete jedno takové zapálit – dětské roráty se tím stanou zase o kousek zajímavější.

Text: Šimon Papoušek foto: Monika Dopitová

Dětské roráty v minoritském kostele sv. Janů