Naši bohoslovci se zúčastnili duchovních cvičení v minoritském semináři v Krakově.

Jelikož nám v Bratislavě už začal nový semestr, vzali jsme si pár dní dovolené, abychom se mohli zúčastnit duchovních cvičeních v Krakově. Dovolenou je však třeba šetřit, proto jsme z Bratislavy vyrazili až ve čtvrtek (24.9.) večer – po školních povinnostech. Zamířili jsme nejprve do kláštera ve Spišském Štvrtku, kde nás obětavě čekal br. Ondrej Pastva. V pátek ráno jsme se s bratry pomodlili breviář, snědli jsme snídani a zamířili do Krakova. Naše navigace nás vedla jinou cestou, než den předtím navrhl Google, ale nehádali jsme se. Když se k tomu připočetly krakovské dopravní zácpy, vyšlo z toho dvacetiminutové zpoždění.

Duchovní cvičení vedl varšavský dominikán Krzysztof Pałys. Jejich téma znělo “Odpočinek před Pánem”. O. Krszysztof rozšířil naše odpočinkové obzory o nový rozměr – adoraci Nejsvětější svátosti. Netřeba při ní nic dělat, stačí být přítomen. Jednat bude Bůh. Pokud někoho toto “nicnedělání” uspí, ať mu je k povzbuzení myšlenka, že Pán je jako lékař – když operuje nejtěžší případy, musí je nejprve uspat. Ve svých proslovech se o. Krzysztof dotkl i základních rysů života každého řeholníka: víra, svoboda, otevřenost, pokora, radost a vděčnost.V poslední den (úterý) nám vyprávěl o své cestě k Bohu a k dominikánům. V tento den také obnovili naši polští spolubratři své řeholní sliby na další rok.

Po zakončení duchovních cvičení jsme se ještě stihli projít po Krakově, snědli jsme oběd, sbalili se, poděkovali a vrátili se domů.

=br. Petr Macháček=

 

Krakov: Exercicie našich bohoslovců (25.-29.9.2015)