Vatikán. Prefektura papežského domu zveřejnila oficiální program pastorační cesty Svatého otce do Assisi, kterou uskuteční letos 4. října.

Již před osmou hodinou ranní budou helikoptéru s papežem Františkem očekávat představitelé místní církve a státní správy na sportovním hřišti dětského rehabilitačního stacionáře Istituto Serafico. Svatý otec se v tamním kostele setká s postiženými dětmi a jejich ošetřovateli a obrátí se k nim s promluvou.

Z tohoto výchozího bodu se pak papež František po celý den bude pohybovat částečně vozem a částečně pěšky. Nejprve k soukromé modlitbě navštíví kostel sv. Damiána, kde se pozdraví s generálním ministrem Řádu menších bratří, O. Michaelem Antonym Perrym a řeholní komunitou. Pak bude následovat setkání s klienty Charity na místním arcibiskupství. Zde papež pronese druhou promluvu. Poté opět soukromě navštíví přilehlý kostel Panny Marie Větší, kde pozdraví generálního ministra kapucínů, O. Maura Jöhriho a tamní řeholníky.

O. Marko Tasca, generální představený konventuálů, bude Svatého otce čekat v bazilice sv. Františka. Papež soukromě uctí světcovy ostatky v tamní kryptě. Od 11 hodin dopoledne bude na náměstí sv. Františka před bazilikou sloužit mši svatou. Zatímco papežův doprovod se v jejím závěru zdrží v konventu minoritů, Svatý otec sám odjede do charitního střediska poblíž vlakového nádraží, kde bude obědvat s tamními obvyklými strávníky.

Odtud se odebere do poustevny Eremo delle Carceri, kde se pomodlí v jeskyni sv. Františka. Další zastávkou v nahuštěném programu se stane katedrála sv. Rufina. Papežovu promluvu si zde vyslechnou kněží, zasvěcené osoby a členové diecézních pastoračních rad. Po setkání v katedrále zavítá Svatý otec do baziliky sv. Kláry, v tamní kryptě se pomodlí u hrobu světice a v chórové kapli uctí ikonu Ukřižovaného z kostela San Damiano. Potom Svatý otec promluví k sestrám klariskám.

Podvečerní papežův program bude patřit mladým lidem, se kterými se setká na náměstí před bazilikou Panny Marie Andělské. Petrův nástupce se nejprve pomodlí uvnitř baziliky v kapličce Porciunkuly, tedy v místě úmrtí sv. Františka. Čtyři zástupci mládeže mu pak přednesou svoje otázky, na které papež František odpoví. Před odletem do Vatikánu ve 20 hodin ještě Svatý otec soukromě navštíví Rivotorto a tzv. Tugurio, tedy původní chýši, ve které přebýval sv. František s prvními bratry.

(převzato z radiovaticana.cz)

Program návštěvy papeže Františka v Assisi (4.10.2013)