Na africkém kontinentu jsou minorité přítomni od roku 1930, v Keni více než 20 let. Dnes informují o práci a životě v této zemi také na svých internetových stránkách, které jsou dostupné v polštině, angličtině a ve svahilštině www.ofmconvkenya.org.

„Naše evangelizace v Keni je zaměřena na práci mezi lidmi, bytí s nimi každý den“ – píší minorité, jimiž jsou kromě četných místních povolání především misionáři z Provincie sv. Maxmiliána Kolbeho z Gdaňska.

Věřící v Keni se kromě mší svatých sloužených v jejich domech setkávají sami ke společné modlitbě, k rozjímání Písma svatého pod vedením katechetů. Během návštěvy kněze mají možnost klást otázky týkající se víry, církve, společenského nebo kulturního života, dělí se o své problémy a radosti.

Pomoc pro lidi, mezi kterými minoritští misionáři žijí, se uskutečňuje také ve společenské oblasti: misionáři otevřeli rehabilitační centrum, dětský domov, poradenské centrum pro ženy nebo domov pro chlapce. Nemocní, kteří si nemohou dovolit lékařskou péči, nacházejí pomoc ve dvou ambulancích a na porodním oddělení.

Od začátku svého působení v Keni bratři spravují exerciciční dům pro místní duchovenstvo, zasvěcené osoby i laiky. Zde se konají duchovní cvičení, je zde možnost duchovního vedení, uděluje se zde svátost smíření.

Minorité vlastní také tiskárnu „Franciscan Kolbe Press“, která pomáhá v evangelizaci tím, že se zde tisknou knihy, časopisy, propagační materiály, plakáty různých vydavatelství spojených s církví. Knihy jsou určeny nejen obyvatelům Keni, ale i lidem v celé Africe. Vychází zde rovněž dvouměsíčník nazvaný „Messenger of Mary Immaculate”, časopis zasvěcený Matce Boží.

Gdaňští minorité jsou přítomni ve dvou diecézích: Nairobi a Meru. Žijí ve čtyřech klášterech: v Ruiri, Nairobi, Limuru a Subukia. V květnu 2004 povýšila Provinční kapitula v Gdaňsku misii na provinční kustodii, a v září téhož roku si bratři z Keni zvolili svého prvního představeného a vedení na čtyři roky.

Řád menších bratří konventuálů (minoritů) je přítomen na africkém kontinentě od roku 1930. Tehdy povstala první misie v Zambii, kterou založili Italové a Američané, kteří v roce 1976 začali pracovat na misii také v Ghaně. Polští minorité jsou v Keni přítomni od roku 1984 (nejprve to byli minorité z varšavské Provincie Neposkvrněné Panny Marie, pak z gdaňské Provincie sv. Maxmiliána Kolbeho).

Po převzetí misie gdaňskou provincií v roce 1986 otevřela varšavská provincie v roce 1988 misii v sousední Tanzánii. Třetí polská minoritská provincie – provincie krakovská (sv. Antonína a bl. Jakuba Strzemie) otevřela svou misii v roce 2001 v Ugandě.

text a foto: franciszkanie.pl

Minorité v Keni