Ve dnech 14. až 18. ledna 2009 se uskutečnilo v generální kurii tradiční setkání generálního ministra, jeho definitoria a bratří pracujících v generálních funkcích s provinciály a kustody zvolenými koncem roku 2007 a v roce 2008.
Poprvé byli také pozváni nově zvolení provinční sekretáři.

Setkání se zúčastnilo 28 bratří: provinciálové z Indie, Malty, Německa, Argentiny, Uruguaye (Rioplatense), Brazílie, Maďarska (Transylvánie), Polska (Varšava a Krakov), Španělska, Čech, Rumunska, Koreje, Zambie a také provinční kustodové z Itálie (Kalábrie) a Venezuely.

Program setkání:
– usnadnit výměnu užitečných informací pro plnění služby při řízení;
– prohloubit vzájemné poznání;
– prožít duchovní zkušenost společenství.

Z tohoto důvodu kromě každodenní modlitby v minoritské bazilice Dvanácti apoštolů byla zorganizována pěší pouť na místa spojená s pobytem sv. Pavla v Římě; 18. ledna bratři vyšli na náměstí sv. Petra, aby se zúčastnili modlitby Anděl Páně spolu s papežem.

Bratři velmi pozitivně ocenili program setkání (i když byl velmi intenzivní), a také pohostinné přijetí ze strany společenství v generální kurii a Casa Kolbe.

Provinciálové u generálního ministra