V sobotu 31. ledna 2009 proběhla v brněnské diecézi v katedrále sv. Petra a Pavla oslava Dne zasvěceného života.

Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v brněnské diecézi bylo zahájeno přednáškou Ludvíka Kolka, nositele Řádu sv. Cyrila a Metoděje.

Po ní následovala slavnostní bohoslužba, při které přítomní obnovili svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem. Bohoslužbě předsedal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Po bohoslužbě již tradičně následovala možnost vzájemného sdílení a přátelského posezení v prostorách biskupství při malém občerstvení.

V brněnské diecézi působí 16 mužských a 26 ženských řeholí, šest sekulárních institutů a zasvěcené panny.

Oslavy se zúčastnil také náš otec provinciál Bogdan Sikora a vikář provincie o. Leslaw Mazurowski spolu s bratry z brněnského konventu.

foto: B. Heczko

 

 

 

Brno: Den zasvěceného života