Ve dnech 26. – 27. listopadu proběhlo na Cvilíně u Krnova setkání bratří, tak zvaný Provinční den obnovy. Zúčastnili se bratři ze všech klášterů. Duchovní meditaci  připravil o. generální asistent Tomáš Lesňák. V programu byla společná modlitba breviáře, mše svatá a odpoledne adorace, obnova řeholních slibů a úvod ke generální vizitaci, kterou povede o. Tomáš Lesňák. Prožili jsme krásné bratrské setkání v blízkosti našeho poutního místa pod ochranou P. Marie Bolestné. Poděkování patří také o. Sebastiánovi Grucovi, který zajistil potřebné zázemí pro tuto akci.

Článek podepiš: o. BONAVENTURA ROSA

Ve dnech 26. – 27. listopadu proběhlo na Cvilíně u Krnova setkání bratří