Ve středu 18. dubna proběhl v Jihlavě první jihlavský Pochod pro život. Zorganizovalo ho Hnutí pro život ČR a o. s. Stop genocidě. Účastníci pochodu se shromáždili v 15 hod. před minoritským kostelem Matky Boží a poté, co si rozebrali připravené transparenty, prošli několik ulic ve středu města až na Masarykovo náměstí.

Během pochodu, který trval přibližně hodinu, byly dvě krátké zastávky, při nichž se mohli náhodně procházející blíže seznámit s účelem pochodu a dostat rozdávané informační letáčky. Poslední zastávka a zakončení pochodu byla na Masarykově náměstí, kde byla také přečtena krátká výzva k spoluobčanům, představitelům města i jihlavské nemocnice. Ve výzvě bylo zdůrazněno, že potrat je velké zlo, vražda, a že je nutné udělat vše pro to, aby zabíjení nevinných lidských bytostí bylo ukončeno. Tento morální problém je problémem všech a je nutné ho řešit, jak na institucionální, tak i na osobní úrovni. Pokud se někdo tohoto lidsky nenapravitelného zla dopustil, musí z něho činit pokání.

Na pochodu se nás sešlo asi 80 dospělých osob. K tomu je třeba připočítat malé děti, které přivezli v kočárcích nebo přivedli jejich rodiče jdoucí v čele průvodu. Pochodu se zúčastnil také náš o. provinciál Bogdan Sikora spolu s br. Františkem Juchelkou, působícím dočasně v jihlavském konventu. Mnozí z účastníků pochodu byli farníci z jihlavské farnosti u kostela Matky Boží, spravované naším řádem. Přijeli však i lidé z okolí Jihlavy a jeden z účastníků byl dokonce až z Písku. Během pochodu se mnozí lidé spolu s dvěma přítomnými řeholními sestrami a duchovními modlili sv. růženec. Lidé, které jsme potkávali na ulicích, reagovali různě, někteří lhostejně, někteří s mírným zájmem. Mnozí z nich přijali nabízené informační letáčky nebo model plodu nenarozeného dítěte ve 12. týdnu těhotenství. Pochod vzbudil také zájem místního tisku, jedna novinářka dokonce doprovázela účastníky asi do poloviny trasy a dělala s některými účastníky rozhovor.

Většina zúčastněných se vyjadřovala v tom smyslu, že se pochod vydařil, i když vzhledem k tomu, že byl zde v Jihlavě poprvé, našlo by se několik drobností, které by bylo možno změnit či vylepšit. Také počet zúčastněných nás mile překvapil, doufáme však, že na dalším jihlavském Pochodu pro život, předběžně naplánovaném na červen, se nás sejde ještě daleko více. Kdo můžete, přijďte posílit naše řady!

text i foto: FJ

Pochod pro život v Jihlavě