Již více než 800 let k nám přes závoj století promlouvá příklad svatého Františka. Čím to je, že jeho odkaz nás nenechává ani dnes klidnými a mnohé strhává k následování.

Jedním z pokusů přiblížit život tohoto svatého muže dnešním lidem je nově natočený dokumentární film Blázen z La Verny od režiséra a scénáristy Otakára Maria Schmidta.

Tento dokument je nám blízkým také proto, že postavu sv. Františka hrál člen kláštera minoritů v Brně, bratr Bohdan Heczko. Otakárovi M. Schmidtovi se zdařile povedlo udělat pomyslný most přes minulost a ukázat, v čem je svatý František výzvou pro život člověka 21. století.

Premiéra tohoto dokumentu se konala 7. prosince 2010 v Praze za přítomnosti provinciála řádu minoritů otce Bogdana Sikory a dalších bratří. Bylo velmi milé, že promítání se stalo také místem přátelského setkání minoritských, kapucínských a františkánských bratří, kteří jsou současnými následovníky sv. Františka.

O příležitost shlédnout tento dokumentární film nemusí být nikdo ochuzen. Dne 25. prosince bude vysílán v televizi na ČT 2 ve 20.55. Vřele doporučujeme shlédnout.

text: Jitka Navrátilová

foto: natáčecí tým, Pavel Navrátil

Premiéra dokumentarního filmu Blázen z La verny