Ve dnech 2. – 6. 7. proběhlo už 14. Františkánské setkání mládeže na Cvilíně u Krnova, organizované Řádem minoritů. Letos se jeho kormidla ujal bratr, který to všechno před čtrnácti lety začal. Bratr, který vedl několik prvních setkání – o. Kryštof Skibiński OFMConv.

Tématem setkání byla svatost a jeho mottem: „K velké blaženosti v tichém následování”, což je úryvek z 2. listu sv. Kláry sv. Anežce České. O. Kryštof totiž pochopil jako znamení to, že právě v těchto dnech byly v minoritském klášteře v Krnově ostatky sv. Anežky České. Ty v současnosti putují po různých místech České republiky.

A tak jsme se během setkání postupně zabývali různými aspekty svatosti, jako jsou: pramen svatosti, dotek svatosti, barvy svatosti, záře svatosti a zdroj svatosti. Každý den byl ve znamení jednoho z těchto témat.

V pátek jsme při mši sv. obnovili svůj křestní slib, protože právě křest je pramenem svatosti.

V sobotu byla přednáška JUDr. Václava Němce, národního ministra Sekulárního františkánského řádu o sv. Anežce České a její svatosti. Následně o. Řehoř Bajon OFMConv. při mši sv. zdůraznil, že se svatosti dotýkáme v eucharistii – nejsvětějším těle našeho Pána Ježíše Krista. Večer byla pobožnost doteku, ve které jsme mj. všichni dostali individuální požehnání Nejsvěžejší Svátostí a poté jsme dotykem uctili ostatky sv. Anežky České. Večer nám udělala radost křesťanská hudební skupina Angles z Krnova.

V neděli k nám zavítal provinční ministr Řádu minoritů o. Bogdan Sikora OFMConv., který byl hlavním celebrantem mše sv. a následně přednesl přednášku o barvách svatosti – co všechno tvoří svatost. Odpoledne bylo prožité v radostném soutěžení. Rozděleni do skupinek jsme hráli různé hry a soutěžili a tak jsme prožili jednu z barev svatosti, kterou je radost. Večer nám pak zpestřila hudební skupina Fioretti, složená z bratrů minoritů, bohoslovců z minoritského semináře v Krakově v Polsku. Jejich vystoupení sklidilo velký úspěch.

Hlavním bodem pondělního dne, a zároveň vyvrcholením celého setkání, byl večer smíření a poslání. Začal pobožností, která nás uvedla do rozjímání nad našimi hříchy a k lítosti nad nimi. Dále měl každý možnost přistoupit ke svátosti smíření a tak dosáhnout záře svatosti. To symbolicky vyjadřovala zářící svíce, kterou každý dostal od kněze a byl poslán, aby vyzařoval svou svatost lidem celého světa.

V úterý nám při mši sv. o. Kryštof Skibiński OFMConv. povídal o zdroji svatosti, kterým je eucharistie. Proto i mše sv. byla votivní, o eucharistii. Pak už následovalo poděkování všem organizátorům i účastníkům, rozloučení a odjezd do našich domovů.

br. Vladimír

14. Františkánské Setkání Mládeže (Cvilín 2.–6.7.2010)