Ve dnech 29.6. – 4.7.2012 se již po 16. bude na Cvilíně v Krnově u Panny Marie Sedmibolestné konat františkánské setkání mládeže.
Téma: Kerygma – radostné hlásání evangelia

Motto: “Žijte jako děti světla!” (Ef 5,9)

Co můžeš letos zažít?
Možná objevíš, jak žít naplno svou víru. Jak být radostným Božím dítětem!
Témata přednášek a svědectví budou směřována na části kerygmatu.

 • 1. Bůj je Láska
  Bůh Tě miluje, povolal Tě Tvým jménem, také Ty jsi stvořen k tomu abys miloval.
  Bůh má pro Tebe plán na život, nech se vést!
 • 2. Hřích nás od Boha vzdaluje
  Brání Ti v pravém prožívání Boží lásky.
 • 3. Ježíš je naše Spása
  On prolil svou krev za hříchy celého světa.
 • 4. Ježíš je Pán
  Také Ty ho přijmi za svého Spasitele a Pána.
 • plakátek k tisku zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co Tě čeká v programu?

 • přednášky a svědectví k tématu, sdílení ve skupinkcách, společné mše svaté, večerní modlitby,
  máš možnost celodenní adorace, máš prostor pro duchovní pohovor i radostný rozhovor s přáteli
 • koncert minoritské skupiny Fioretti
 • eucharistický průvod – radostné hlásání evangelia mezi lidmi
 • večer smíření
 • nebude chybět táborák, scénky, skvělá schola a hlady nebudete

 

Co to stojí?

 • příspěvek: 400,- Kč
 • přihlášky do: 18.6.2012
Pozvánka: 16. FSM