Všichni ho velebili a všichni ho chválili, ale on se považoval za někoho nejnepatrnějšího a co nejhorlivěji sebou pohrdal. Utíkal před obdivem, aby ho neovládla ješitnost.Požehnaný služebník, který se nepovažuje za nejlepšího, když ho lidé chválí a vyvyšují, ani tehdy, když ho považují za slabého, prostého a hodného pohrdání; protože člověk je jen tím, čím je v očích Boha a ničím více.

Pokora