Socha sv. Alžběty Francouzské v Saint-Germain l’Auxerrois (zdroj: Wikimedia Commons)

Její otec byl králem Francie a její matku a bratra církev svatořečila. Z politických důvodů jí bylo několikrát nabízeno manželství. Vybrala si však život v blízkosti řádu klarisek. Sama do kláštera nevstoupila, ale žila přísným kajícím životem blízko něj.

Izabela se narodila v roce 1225, byla dcerou francouzského krále Ludvíka VIII. a také sv. Blanky Kastilské. Jejím bratrem byl sv. Ludvík IX., francouzský král a františkánský terciář. Královský rod, ze kterého pocházela, pečoval o lásku k modlitbě a jeho členové prosluli velkou zbožností.

Izabela, i když od raných dětských let bývala nemocná, dostala pečlivou a přísnou výchovu. O její ruku se ucházelo mnoho kandidátů a z dynastických důvodů jí bylo několikrát nabízeno manželství. I přes zásah papeže Inocence IV. nesouhlasila se zásnubami s Konrádem, synem císaře Fridricha II.

Spolu s bratrem, sv. Ludvíkem IX., v roce 1255 v Longchampu u Paříže založila klášter klarisek. Řeholi, kterou napsala spolu se sv. Bonaventurou, a která vycházela z řehole sv. Kláry z Assisi, potvrdil papež Urban IV. v roce 1263.

Izabela se usadila v budově, která přiléhala ke klášteru. Vedla asketický život, konala kající skutky, vedla charitativní díla. Poslední dva roky života strávila těžce nemocná v klášteře, v péči sester. Zemřela 23. února 1270 a byla pochována v klášteře, v řeholním hábitě. Pohřebních slavností se zúčastnil její bratr sv. Ludvík IX., který zemřel o několik měsíců později.

Život Izabely popsala Anežka d’Harcourt, jedna z jejích dvorních dam a později abatyše kláštera v Longchampu. Podle jejích záznamů se na přímluvu bl. Izabely stalo čtyřicet zázračných uzdravení. V roce 1521 Izabelu blahořečil papež Lev X. V liturgii si její památku církev připomíná 23. února.

Podle www.franciszkanie.pl přeložil a upravil br. Vladimír

23. únor – Sv. Izabela (Alžběta) Francouzská (1225-1270)