V roce 2009 se v Assisi konala mezinárodní rohožková kapitula všech tří větví řádu menších bratrů (minorité, františkáni a kapucíni). Bylo to z příležitosti výročí 800 let od vzniku řádu menších bratrů. Letos na ni navázalo celoevropské setkání noviců a postnoviců minoritského řádu.

Po stopách sv. Františka

Novicové a postnovicové jsou ti bratři, kteří jsou již členy řádu, ale ještě se do něj nezačlenili natrvalo věčnými sliby. Jsou tedy na tzv. počáteční formaci, během níž se připravují a formují pro budoucí život řeholníka v minoritském řádu. Tématem tohoto setkání byla „Minoritská identita v Evropě“. Cílem bylo pomoct mladým bratrům k lepšímu pochopení minoritského charizmatu. Sjelo se na 300 bratří z mnoha evropských států (Itálie, Polsko, Rumunsko, Velká Británie, Německo, Francie, Rakousko, Rusko, Chorvatsko, Slovinsko, Česko a Slovensko) a bylo to setkání opravdu bratrské a radostné. Českou provincii zastupovali bratři: br. provinciál Bogdan M. Sikora, bohoslovec br. Vladimír F. Hubálovský a novic br. Josef Vrána.

Celé setkání bylo protkané společnou modlitbou a programem, během nějž se někteří starší bratři podělili o své zkušenosti a svědectví z jejich řeholního života. Mj. o životě bratří ve Francii, Uzbekistánu a Brazílii. Dále byl prostor pro práci ve skupinkách. Do nich jsme se rozdělili podle různých témat (kontemplace, chudoba, bratrství, misie, minorita) a diskutovali jsme o nich, o našich zkušenostech z života v našem řádě a o svých vizích a snech, jak toto všechno žít v minoritském řádě v dnešní Evropě.

Jednotlivé body programu se odehrávaly na různých místech spojených se životem sv. Františka a počátky řádu. Navštívili jsme kostelíky, které František vlastnoručně opravoval. Místa, kde žil, modlil se a pracoval. Baziliku sv. Kláry, kde je sv. Klára pochovaná. A na závěr i vrch La Verna, na kterém byl sv. František r. 1224 obdařený stigmaty. Dvakrát jsme také navštívili první františkánský klášter v Rivotorto.

Bratrů z Polska a Rumunska bylo mezi námi nejvíce. Během dvou večerů nám tedy připravili kulturní program. Rumuni předvedli kromě divadelního talentu i své taneční umění. Další večer to byli polští bratři z krakovského semináře, konkrétně hudební skupina Fioretti (kvítky), kterou velmi dobře známe z Františkánských setkání mládeže na Cvilíně u Krnova.

Požehnání sv. Františka

Setkání tohoto druhu se v Assisi odehrálo poprvé. Zdá se, že bylo úspěšné. Kromě toho, že jsme se spřátelili se spolubratry z různých zemí, mohli jsme strávit také dost času na modlitbách a meditaci u hrobu sv. Františka a sv. Kláry. Také náš generální ministr a nástupce sv. Františka, br. Marco Tasca, se mladým bratrům věnoval velmi svědomitě. Pro každého si našel chvilku na osobní rozhovor a povzbuzení. Na závěr všem daroval knihu s Řeholí, Testamentem a Požehnáním sv. Františka. Do světa nás rozeslal se svým otcovským požehnáním.

br. Vladimír František Hubálovský

Evropské setkání noviců a postnoviců minoritského řádu, Assisi – La Verna (10.-14.4.2012)