Poutní místo Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně přivítalo své bratry minority nádherným počasím.

Na začátku adventní doby (v 1. nedělí adventní) a v blízkostí svátků Všech svatých (29. listopadu) jsme se sešli ke dni obnovy. Společně jsme slavili mši sv. s ranními chválami v kostele a pak br. provinciál ve své přednášce upozorňoval, abychom se nedali svést tomu, co slyšíme často ve sdělovacích prostředcích. To co může nás zachránit je víra a Kristus, který přichází.

Poutní místo Cvilín je na kopci a pří krásném počasí je vidět široko daleko, což muže být také znamením toho, abychom se s nadhledem a v Božím světle podívali na sebe, zamysleli se a znovu volili Krista za svého Pána a v jeho jménu šli do světa, tam kam On sám nás posila.

Krásné počasí nás samo vybídlo k procházce na hrad Šelenburg. Určitě to jednou byl krásny hrad, dnes ale je to jen zřícenina, která připomíná práci a život generaci lidi, kteří žili před námi. Díla lidských rukou pomíjejí, jen Slovo Boží trvá navěky.

br. Stanislav, OFMConv.

 

Adventní den společenství minoritů: modlitby a bratrství