Ve dnech 23. – 24. února 2021 se v Brně uskutečnila druhá část provinční kapituly naší provincie. Vzhledem ke ztíženým podmínkám v souvislostí s pandemií, se jí na místě zúčastnilo 8 bratrů. Všichni ostatní se připojili prostřednictvím internetu. Připojil se i generální asistent FEMO, P. Tomáš Lesňák z Říma. Byla to tedy první online kapitula v historii české minoritské provincie.

Během těchto dnů jsme diskutovali nad čtyřletým plánem naší provincie, který byl nakonec schválen.

Druhá část provinční kapituly