Ve dnech 27.5. 2009 – 31.5. 2009 proběhly v opavském konventu minoritů oslavy 800. výročí založení řádu.
Rozjímaným heslem v těchto dnech bylo: „Aby měli Ducha Páně“.Slavnosti začaly udělením svátosti biřmování Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, biskupem ostravsko-opavským. Biřmováno bylo 9 osob.Ve čtvrtek sloužil mši sv. v 17 hod. o. Sebastian Kopeć, národní asistent Sekulárního františkánského řádu, a poté měl přednášku na téma: „Sv. František z Assisi – člověk vedený Duchem Svatým“.Další den (29.5.) přednášel o vzniku a realizaci františkánského charismatu otec Bogdan Sikora, provinciál minoritského řádu v ČR. V 17 hod. o. Provinciál sloužil mši svatou.30.5. se od 20 hod. do 23 hod. uskutečnilo bdění před slavností Seslání Ducha Svatého, jehož součástí byla vigilijní mše sv. a pobožnost s liturgickou Modlitbou se čtením a adorací.
Bdění vedl o. Kryštof Skibiński, farář farnosti Svatého Ducha v Opavě.
V neděli, na slavnost Seslání Svatého Ducha, při mši sv. v 9.30 hod. přistoupily dvě děti k 1. svatému přijímání.
Odpoledne proběhla ve Sněmovním  sále a na zahradě minoritského kláštera oslava farního svátku.
Během odpoledního programu nás navštívil o. Marek Duda z minoritské misie v Paraguayi.

Text a foto: o. Kryštof Skibiński

Oslavy jubilea v Opavě