Dne 29. 5. 2009 se v Brně konal první ročník Noci kostelů. Do této akce se zapojilo 19 kostelů a modliteben.

Vysoká návštěvnost – odhaduje se, že kostely navštívilo téměř sto tisíc poutníků – byla překvapením nejen pro brněnské organizátory, ale i pro vídeňské tvůrce myšlenky “Lange Nacht der Kirchen”, která inspirovala i brněnské biskupství k uspořádání obdobné akce.

Náš klášterní kostel navštívilo více než 10 tisíc poutníků. Ti měli velký zájem jak o shlédnutí historických památek, tak bohatého programu, který byl pro ně připraven. Návštěvníci uvítali prohlídku prostor, které se otevírají jen výjimečně. Při příležitosti této akce byla poutníkům zpřístupněna knihovna, v níž jsou uloženy literární klenoty až z roku 1240. Velmi zajímavou byla také možnost vstoupit do zdejší hrobky, která ukrývá kosterní ostatky ze 13. století. Snad jedním z největších lákadel bylo zpřístupnění Loretánské kaple a Svatých schodů.

Ti z účastníků, kteří dali přednost bohatému programu, měli možnost si poslechnout koncert Scholy brněnské mládeže, naslouchat vážné hudbě nebo gregoriánskému chorálu. Program dotvářela přednáška otce Marka, který nás poctil svou návštěvou až z daleké minoritské misie v Paraguay. V rámci programu nebylo zapomenuto ani na ty nejmenší, kteří se měli možnost účastnit bojové hry s tajemným názvem „Dobytí pevnosti MINOR“.

Naše farnost se snažila připravit pro všechny takový program, který by jim zpřístupnil různé stránky duchovního a společenského života farnosti. Doufáme, že se nám to podařilo. Snad to dokazují i slova dopisu jedné z návštěvnic, která bezprostředně po akci napsala: „Ráda bych Vám všem za celou rodinu poděkovala za mimořádný zážitek. Těšíme se, že tato akce nebude ojedinělá a stane se každoroční tradicí“.

text: Jitka N. foto: Š. Verbik

Minoritská Noc kostelů