Minulou neděli, 29. května 2011, v našem brněnském kostele předsedal otec provinciál Bogdan Sikora OFM Conv. slavné mši svaté, během které dva naši bratří Vladimír Hubalovský z české provincie a Jan Čirák ze slovenské kustodie přijali službu lektorátu.

Církev vyžaduje, aby před přijetím jáhenství přijal kandidát službu lektora a po vhodnou dobu ji vykonával s cílem být lépe připraveným na budoucí službu slova a oltáře.

Kdysi byl lektorát jedním z nižších kněžských svěcení. Papež Pavel VI. dekretem “Ministeria Quedam” je zrušil a zanechal lektorát a akolitát jako “služby”.

Spolu s otcem provinciálem mši svatou celebroval také m.in. o. Tomáš Lesnák, nový kustod slovenské kustodie. Byli přitomní také bratří bohoslovci z Bratislavy.

Novým lektorům přejeme, at’ se rádi živí Božím Slovem a nechávájí se Jím vést ve svém životě.

o. Adam Wolny OFMConv.

Brno: Služba lektorátu