Od 15. do 18. ledna letošního roku se uskutečnilo v Centru spirituality a sociální pomoci v Aregua třetí celonárodní setkání mládežnických skupin Božího Milosrdenství pod názvem: „Žijme ve společenství s Ježíšem milosrdným“. Tato setkání jsou stále více spojována s naší františkánskou přítomností v zemi.

Přibližně 320 účastníků se během 4 dní zamýšlelo nad životem v nejširším společenství s Bohem, s bratry i se sebou samým. Během této doby proběhly velmi zajímavé přednášky, které později byly prohlubovány a zvláště rozebírány ve skupinách.

Naše zkušenost byla posilována společnou adorací a modlitbou. Během večerů bylo možné vidět dva zajímavé filmy; profesionální kino se zrodilo prakticky uprostřed lesa.

Je známé, že hudba zušlechťuje duši, a proto během posledního večera jsme uspořádali „jam session“ křesťanské hudby, která trvala do pozdních nočních hodin. Jako minorité jsme se snažili zapojit a chválit Pána všemi možnými nástroji.

Důležitým bodem byla svátost smíření, z které čerpalo velmi mnoho lidí, možná že dokonce všichni účastníci. Bylo to možné díky pomoci kněží ze všech třech našich působišť v Paraguayi.

Při organizaci se zapojilo také 7 našich postulantů spolu s dalšími pomocníky. Od října r. 2008 pracují v minoritské misii v Aregua také tři řeholní sestry z kongregace Milosrdných sester sv. Františka z Opavy, které pomáhají při práci a při pastoraci v tomto společenství.

Tento čas byl časem zvláštního Božího požehnání. Během celého setkání panovala pokojná atmosféra a otevřenost pro druhého člověka, což asi už v našem každodenním životě není běžné. Možná, že je to ovoce neustálé adorace, která od nedávné doby probíhá při naší misijní stanici.

foto: franciszkanie.pl

Celonárodní setkání mládeže v Paraguayi