Jako společenství mládeže jsme byli vysláni ve dnech 23. – 27. 4. 2010 na duchovně-léčebné cvičení do Belianských Tater 🙂

V rámci léčebné metody lékaře Mgr. br. Roberta Mayera, hrazené Boží pojišťovnou, nám bylo aplikováno:
– mše svatá – 1x denně
– katecheze a rozjímání – 1-2x denně dle aktuálního stavu pacientů
– rekonvalescenční celodenní túry – 2x/pobyt
– kontakt s přírodou – permanentně
– vysokohorský kyslík – 4-5 l/minuta
– herní terapie – 1x/pobyt
– domácí medicína povolena

Kromě duchovní injekce jsme obdrželi i dávku vysokohorského adrenalinu. Ani sníh ke kolenům, ani promáčené boty, ani strastiplná cesta kosodřevinou, ani medvědí stopy, ani prudké slunce, ani spálený obličej, ani puchýře na nohou, ani svalová horečka nás nemohly odloučit od hledání našeho životního povolání (srov. Řím8, 38-39)
Úterní velká vizita potvrdila úspěšnost Mayerovy metody a odborový svaz pacientů ji doporučuje všem svým členům absolvovat 1x ročně.

Zprávu sepsala zdravotnice Marie

Stav před terapií:

Stav po terapii:

 

Lékařská zpráva z duchovně-léčebných cvičení 2010