Program oslav jubilea ve farním společenství Farnosti Svatého Ducha v Opavě.

27. května (středa) – Duch Svatý působí dnes
17.00 hod. mše sv. s udělováním svátosti biřmování – Mons. František Václav Lobkowicz

28. května (čtvrtek) – Sv. František – člověk vedený Duchem 
17.00 hod. mše sv. a přednáška – o. Sebastian Kopeć, národní asistent Sekulárního františkánského řádu

29. května (pátek) – Františkánské charisma dnes
17.00 hod. mše sv. a přednáška – o. Bogdan Sikora, provinciál minoritů v ČR

30. května (sobota) – Jsme posláni s Ohněm Lásky
20.00 hod. mše sv. a bdění (do 22.00 hod.) – vede o. Kryštof Skibiński 

31. května (neděle)
9.30 – 1. svaté přijímání dětí
14.30 – společná zábava v minoritském sále a zahradě

Opava: Aby měli Ducha Páně