U brněnských minoritů proběhly další setkání z cyklu “přednášky u minoritů”.

V pondělí 27. dubna se v kapitulní síni minoritského kláštera konala přednáška o Svatém Otci Janu Pavlu II. Přednášejícím byl o. Mgr. Adam Wolny OFM Conv. Cílem přednášky bylo ukázat, jak Jan Pavel II. spolupracoval s Bohem, jakým byl Jeho nástrojem. K tomu nám posloužila slova kard. Stanislava Dziwisze, osobního sekretáře a nejbližšího spolupracovníka Sv. Otce: „Na kolenou před Bohem a člověkem“. Během této přednášky jsme se dozvěděli několik více i méně známých příběhů o Sv. Otci, které přednášku příjemně osvěžili.

V pondělí 4. května se v kapitulní síni minoritského kláštera uskutečnila přednáška jejímž tématem byla Svatá země – Palestina či Izrael? Přednášející P. Hynek Šmerda, administrátor z nedaleké Blučiny, v krátkosti uvedl přítomné posluchače do tajů historie této podivuhodné Země, Země odkud vyšel Ježíš Kristus. Kromě jiného jsme byli seznámeni s obecně zeměpisnými údaji, s politickým uspořádáním, ale především s posvátnými místy bezprostředně spojenými s dějinami spásy. Přednášku doplnilo promítání obrázků a naděje, že tuto nepokoji zmítanou zemi snad jednou konečně naplní Kristův pokoj, který je jediným možným východiskem v tak komplikovaném a nesnadném vývoji. To je také přáním nás všech.

Brno: Další přednášky u minoritů