Tématem šestidenního setkání minoritů v Santiagu de Compostella byla řádová formace.
Sešlo se zde skoro sto představených a formátorů ze tří evropských konferencí minoritského řádu.

Setkání evropských vyšších přestavených a formátorů minoritského řádu (OFMConv) se konalo ve dnech 20. – 25. října v budově semináře v Santiagu de Composlella ve Španělsku. Téma setkání – „Formace na misie do Evropy“ – navazovalo na téma, které je pro řád prioritní na šestileté období 2007 – 2013.

Na setkání se shromáždili minorité ze tří regionů, na které se řád v Evropě dělí: Konference provinciálů zemí středomoří (CIMP), Konference střední Evropy (CEC) a Konference východní Evropy (CEO). Vedení řádu reprezentoval generál o. Marco Tasca z Říma. Mezi přednášejícími byli sekretář Kongregace pro Instituty zasvěceného života a společenství apoštolského života arcibiskup Gianfranco Agostino Gardin OFMConv a animátor stálé formace krakovské provincie o. Bogdan Kocańda OFMConv.

„Několikrát jsme se setkali ve skupinách. Zabývali jsme se mimo jiné vypracováním statutu Komise pro evropskou spolupráci, jejímž úkolem má být iniciování a koordinace toho, co je spojeno s integrací různých iniciativ, které minorité v Evropě uskutečňují. Hodně času jsme také věnovali diskuzi k problému formace řeholníků, která je realizována v prostředí ‘tiché apostaze’ křesťanů Starého kontinentu.“

Pozornost byla také věnována důležitosti mezi formací počáteční a stálou, hledaly se způsoby uvedení této formace do života jednotlivých řeholníků a komunit.  Bylo zdůrazněno, že věrnost charismatu vyžaduje postoj osobního i komunitního bdění a rozlišování, aby bylo možno využít tvůrčí a nevyhnutelné napětí, které je v řádu mezi spiritualitou a formální strukturou.

Minorité podnikli také jednodenní pouť ke hrobu sv. apoštola Jakuba Staršího.
Šli úsekem trasy El Camino – nejstarší evropskou poutní cestou přesahující tisíciletou tradici. Roku 1214 tuto cestu prošel sv. František z Assisi.

Na zakončení setkání sloužili účastníci mši svatou v katedrále sv. Jakuba, při které byla použita slavná skoro dvoumetrová stříbrná kadidelnice, zvaná Botafumeiro, jež se používá při slavnostních obřadech.
Další evropské setkání vyšších představených a formátorů minoritského řádu bylo naplánováno na rok 2010.

Evropští minorité o řádové formaci