(Pátek 3. září 2010 Staré Hamry-Gruň, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů)

Mimořádnou událostí – během formačního týdne – byla obnova časných řeholních slibu br. Vladimíra Hubalovského, klerika, který studuje v Bratislavě. Při ranní bohoslužbě v pátek 3. žáří, v den památky sv. Řehoře Velikého, v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů, za účastí všech přítomných bratří, br. Vladimír do rukou br. provinciála obnovil na jeden rok své řeholní sliby poslušnosti, chudoby a čistoty. Během skládání slibu se radovali nejen bratři, ale také i celé nebe, které nám dalo znamení prostřednictvím slunce, když jeho paprsky rozsvítily, na krátkou chvíli, celý kostel. Úředními svědky slibů byli br. Robert a br. Stanislav. Bratři se modlili a popřáli, aby v tomto rozhodnutí br. Vladimír vydržel.

br. Stanislav Gryń

Obnova řeholních slibů br. Vladimíra Hubalovského