Čtvrť Lodž-Lagiewniki je krásná zelená část velkého průmyslového města Lodž. Právě tady na okraji lesa se nachází poutní místo sv. Antonína z Padovy ze 17. století.

Při tomto kostele působil a zemřel otec Rafal Chylinski (1694 – 1741), minorita, mimořádný zpovědník a člověk velikého srdce, kterého 9. června 1991 blahořečil Jan Pavel II. ve Varšavě. Byl pohřben v kryptě kostela a po beatifikaci byly jeho ostatky uložený v jemu zasvěcené kapli.

Tady v blízkosti poutního místa sv. Antonína byl roku 1978 otevřen nový seminář pro bohoslovce řádu minoritů. Zde také studovali někteří současní minorité z Česka.

Právě na tomto místě posvěceném modlitbou mnoha poutníků a bratří, kteří tady žijí, se konalo zasedání generálního definitoria (od 19. do 30. září) včele s otcem generálem Marcem Tascou. Generální radu řádu tvoří generální ministr, zástupce generálního ministra, sekretář a sedm asistentů, kteří se zvlášť věnují působení řádu v určitých regiónech.

Náš řád je územně rozdělen na sedm následujících regionů zvaných cetusy:
AFCOF – cetus Afriky
CEC – cetus Evropy Centrální (Belgie, Chorvatsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Nizozemsko)
CEO – cetus Evropy Východní (Polsko, Česko, Maďarsko, Rusko, Slovensko, Bělorusko, Bulharsko, Ukrajina, Uzbekistán, Kazachstán, Litva)
CFC – cetus Severní Ameriky, Anglie a Irska
CIMP – cetus Středozemí (Itálie, Francie, Turecko a Libanon)
FAAMC – cetus Asie a Austrálie (Filipíny, Indonésie, Indie, Japonsko, Korea)
FALC – cetus Latinské Ameriky

Seminář v Lodži-Lagiewnikách se stal místem setkání konference CEO (21. – 27. září), kterou tvoří provinciálové polských provincií (gdaňské, krakovské, varšavské), Česka a Maďarska, kustodové z ruské a slovenské kustodie, a také provinční delegáti Běloruska, Bulharska, Litvy, Ukrajiny, Uzbekistánu a Kazachstánu. Společné zasedání generálního definitoria a Konferenci CEO bylo zvlášť zasvěceno formaci, misiím a pastoraci pro nová povolání.

Ve čtvrtek 23. září se konalo společné zasedání generálního definitoria, členů konference CEO a generálního správce řádu a správců jednotlivých jurisdikcí CEO.

Minorité v Lodži mají ještě tří další kláštery.

Nejmladším působištěm minoritů je kostel a klášter na ulici Tatrzanské. Je zasvěcen sv. Maxmiliánovi Kolbe. Povolení na stavbu kostela bylo vydáno roku 1981 až po dlouhých 27 letech velkého úsilí mnoha bratří. A jak je vidět ani dnes není stavba ještě dokončena.

Kostel Panny Marie Andělské na ulici Rzgowské, který byl předán řádu po druhé světové válce v 1945. Nový klášter a pastoračně-charitativní středisko bylo posvěceno v 1997 roku.

Na místě staré kaple byla roku 2009 postavena nová kaple adorace (Porciunkula) a nový kostel.

text: Stanislav Gryň
foto: Stanislav Gryň, franciszkanie.pl

Setkání Konference CEO s generálním ministrem řádu a generálním definitoriem