(30.08. – 4.09.2010 Staré Hamry-Gruň – Dům sv. Josefa)

Každý rok se bratři minorité – z celé Provincie – setkávají na formačním týdnu. Tento rok jsme formační týden prožili v Beskydech (Staré Hamry-Gruň).

Byli jsme ubytování v domě sv. Josefa. Pro nás to bylo zvláštní znamení, protože patronem řádu je právě sv. Josef. O pár desítek metrů dál se nachází krásný kostelík zasvěcený Panně Marii pomocnici křesťanů. Dešťové počasí omezilo tury do přírody, ale dalo více možnosti k rozhovorům, společné modlitbě a osobním setkáním.

Duchovní část programu připravil br. provinciál Bogdan Sikora na základě přednášek Amedeo Cenciniho o permanentní formaci. Pater Amedeo Cencini, kněz a člen řehole kanossiánů, je odborníkem na psychologii a psychoterapii a docentem na Salesiánské univerzitě v Římě. Věnuje se formaci řeholních a diecézních kněží a pastoraci povolání. Přednášky ukazovaly různé modely formace. P. Cencini říká, že permanentní formace je neustálé úsilí učit se od života, abychom měli to smyšlení, které měl Ježíš Kristus. Dělí se pak na řádnou a mimořádnou, má být integrální a jejím středem je velikonoční tajemství Ježíše Krista.

Každé ráno jsme slavili mši sv. s ranními chválami, při které jeden z bratří pronesl slova povzbuzení (homilii). Společně jsme se modlili Modlitbu církve a také společně adorovali Nejsvětější svátost a modlili se za nová povolání do našeho řádu. Společná rekreace, zpěv, hry, výšlapy do hor, dobrý film a pouť bratři na Turzovku zanechaly v nás dobré vzpomínky na společně strávený čas, který nám dal Pán.

br. Stanislav Gryń

Formační týden Provincie Řádu minoritů v ČR