Jedenáct noviců složilo ve Vietnamu první řeholní sliby. Představení minoritského řádu nazvali tuto událost událostí historickou.

Je tomu opravdu tak, protože minorité (Řád menších bratří konventuálů) pracují ve Vietnamu v severovýchodní Asii jen několik let. Velký dojem dělá také počet noviců (jedenáct), kteří složením prvních slibů zakončili úvodní etapu formace a stvrdili svou touhu po dalším životě v řádu.

Slavnost se konala v minoritském kostele v Sajgonu (Ho Či Minovo město) 17. dubna 2009. Shromáždilo se zde více než 500 věřících, byly mezi nimi řeholní osoby, diecézní kněží, rodiny a přátelé bratrů noviců.

Řeholní sliby přijal o. Emanuele Gatt, vikář generální kustodie v Austrálii. Slavnosti se zúčastnili tři minorité, kteří tvoří komunitu a klášter v Sajgonu: magistr noviciátu o. Massimiliano Tuan (z provincie sv. Josefa Kupertinského v USA), o. Martino Mai (z Vietnamu) a o. Michele Majetic (ze slovinské provincie).

Přítomen byl také o. Damián Sakihama (provinciál z Japonska), o. Cristoforo Shorrock (z australské kustodie), o. Luca Van (z provincie sv. Josefa Kupertinského v USA), a také mladý minorita – Vietnamec, který nedávno složil věčné řeholní sliby v japonské provincii. Ve skupině noviců, která skládala své první sliby byl jeho mladší bratr.

Řád minoritů najdeme na všech kontinentech.

Církev ve Vietnamu je nazývána „nejstarší dcerou“ katolické církve v Asii, protože evangelium se zde hlásá už více než 450 let. Její organizaci tvoří v současné době 25 diecézí ve třech metropolích. Kněžskou službu v asi 2100 farnostech plní okolo 400 kněží diecézních i řeholních. Národní, mariánská svatyně se nachází ve městě La Vang.

Vietnamská církev se dynamicky rozvíjí. Oficiálně je katolíků 6 miliónů, ale podle církevních kruhů se počet blíží k 10 miliónům. Je to v této zemi, která má asi 84 miliónů obyvatel druhé nejsilnější náboženství po buddhismu. Vietnamští katolíci jsou co do velikosti druhou největší katolickou komunitou na asijském kontinentě (první jsou Filipíny).

Katolická církev vděčí za své počátky ve Vietnamu evropským misionářům. Od r. 1550 se v misiích angažovali dominikáni. Skupina minoritů přijela do Vietnamu v r. 1583 z Filipín. V r. 1615 rozšířili misionářské řady jezuité. Misijní dílo dále vzkvétalo díky Společenství zahraničních misií, které vzniklo ve Francii a dále rozvíjelo evangelizační činnost ve Vietnamu.

Historie katolické církve je ve Vietnamu poznamenána častým pronásledováním. Katolíci byli vězněni, mučeni, byl jim zabavován majetek postihovaly je i jiné represe. Tisíce jich zahynulo při masových popravách. Počet mučedníků překračuje 130 tisíc.

Přestože v zemi formálně panuje náboženská svoboda, úřady omezují veškeré projevy působení církve. Represe křesťanů trvají dodnes. Hlásání křesťanské víry je komunisty považováno za zradu národních zájmů a hrozí za to několikaleté vězení. Příkladem je o. Nguyen Huu Giai, který za byl hlásání evangelia odsouzen v roce 2001 na 20 let vězení.

Každý rok musí vatikánští představitelé jednat se státní mocí o nominacích biskupů  a o povolení svěcení. Po přerušení vztahů s Vatikánem v r. 1975 se ale vláda Vietnamu neodvážila uzavírat kostely, tak jako tomu bylo například v Číně. Situace se značně zlepšila na začátku 90. let 20. století. Od té doby mohou vietnamští hierarchové – na rozdíl od čínských – Vatikán navštěvovat.

text a foto: franciszkanie.pl

Minorité ve Vietnamu