Misie Neposkvrněné Otce Maxmiliána existuje v Lurdech od roku 1978. Dům této misie je v činnosti během prázdnin. V dubnu, je sídlem francouzského Rytířstva Neposkvrněné. Slouží také k přijímání poutníků, kteří přicházejí do Lurd.

Poutníkům slouží informace o různých tématech, např. o misiích, o povoláních, o eucharistické úctě, atd. V domě je umístěna výstava o sv. Maxmiliánovi, jsou k dispozici materiály v různých jazycích, video, DVD, které vykreslují život a působení Otce Kolbeho.

Během letní sezóny přicházejí řeholníci i dobrovolníci ze všech koutů světa. Pomáhají ve středisku, slouží poutníkům, zapojují se do modlitebního a liturgického života lurdské poutní svatyně a oživují františkánskou tradici ve Francii.

Středisko v Lurdech patří do kustodie sv. Bonaventury , vytvořené v roce 1970, kterou vede italská padovská provincie. Na začátku byly v kustodii dva kláštery, založené v roce 1970 v Tarbes a v Narbonne, a později přibyl dům v Lurdech v r. 1978 a v r. 2002 také dům v Cholet.

foto: franciszkanie.pl

Minorité v Lurdech