V den, kdy si církev připomíná sv. Terezii z Lisieux, prožívala naše minoritská provincie radostný den. Náš spolubratr, Josef M. Vrána, po ročním noviciátě, složil své první řeholní sliby na jeden rok.

Tato slavnost se konala v minoritském kostele Matky Boží v Jihlavě. Zúčastnili se jí bratři ze všech českých klášterů, ale také ze Slovenska a Polska. Br. Josef bude dále pokračovat v řeholní formaci v minoritském klášteře v Bratislavě, kde také bude studovat teologii a připravovat se na kněžskou službu.

Vyprošujme našemu br. Josefovi mnoho Božích milostí a požehnání pro jeho řeholní život.

br. Vladimír František Hubálovský

Jihlava: První sliby Josefa M. Vrány