Prožívání událostí Svatého týdne ve Svaté zemi je vždy výjimečné, a to jak z hlediska bytí na „těch místech“, tak i z hlediska bohaté a originální liturgie.

Hlavní římskokatolická mše svatá na Květnou neděli začala v 8:00 hodin v Bazilice Sv. hrobu, a konkrétně v kapli Zjevení Zmrtvýchvstalého Krista (Marie Magdalény), kterou spravují františkáni.

Mši svatou celebroval latinský patriarcha Jeruzaléma arcibiskup Fouad Twal. Ten zde byl uveden v průvodu františkány z kustodie Svaté země, kteří jsou zde jedinými oficiálními reprezentanty katolické církve a kteří se spolu se společenstvími řeckokatolickým, arménským a v menší míře syrským, koptským a etiopským starají o tuto svatyni. Každý z celebrantů zde obdržel od patriarchy palmovou ratolest.

Průvod s ratolestmi trval asi 45 minut a třikrát obešel kapli. Bohoslužba slova a eucharistická bohoslužba se konala před kaplí Sv. hrobu v prostoru několika metrů mezi ní a sborem pravoslavných Řeků, kteří slavili v centrální části baziliky. Více než tříhodinová liturgie byla celebrována v latinském a arabském jazyce. Ve stejnou dobu u oltáře na druhé straně kaple byla sloužena liturgie Koptů.

To vše vyplývá z tzv. „status quo“, který upravuje zásady společného užívání baziliky různými společenstvími a který je závazný od r. 1757.

V jiných kostelích Jeruzaléma byly mše svaté slouženy v různých jazycích. Například ve francouzštině byla celebrována mše sv. v benediktinském kostele ve východní části města.

Všichni se společně setkali ve 14:00 hodin v Betfage, kam také přijel i jeruzalémský patriarcha arcibiskup Fouad Twal, představený františkánské kustodie ve Svaté zemi o. Pierbattista Pizzaballa, izraelský apoštolský nuncius Antonio Franco a představitelé východních katolických obřadů.

Vedli pochod několika tisíců křesťanů, kteří putovali po pět kilometrů dlouhé cestě přes Olivovou horu až k východní bráně Jeruzaléma.

Po asi třech hodinách účastníci pochodu došli na místo, a pochod byl zakončen před kostelem sv. Anny u Brány lvů. Zvláštním „znamením“ pro účastníky průvodu byl krátký deštík – požehnání pro tuto zemi, trpící suchem, který spadl po požehnání relikviemi svatého kříže.

Rozloučení provázela také přehlídka přítomných hudebních skupin tamějších skautů.

„Jeruzalémský průvod je neopakovatelný zážitek? Korouhve, transparenty, účastníci z celého světa. Na dvoukilometrovém prostoru bylo možné potkat představitele nejrůznějších národností a ras. Každých 30–50 metrů se měnil zpěv a hudba. Ale vše dohromady znělo velmi harmonicky. Převládala totiž radost z oslavy Krista Krále“ – vzpomíná jeden z účastníků průvodu P. Radzisław Ambroziak z polské lomžiňské diecéze.

o. Stanisław Jaromi OFMConv, Jeruzalém

Květná neděle v Jeruzalémě