V sobotu večer se naše řeholní komunita spolu s věřícími shromáždila v našem minoritském kostele, aby slavila pobožnost Transitus – památku přechodu sv. Františka do věčnosti.

Během pobožnosti, kterou vedl otec Robert Mayer, farář naší minoritské farnosti, jsme rozjímali nad posledními okamžiky života svatého Františka a jeho radostného přechodu na věčnost. Slavnostní rozjímaní bylo doprovázeno gregoriánském chorálem v podání Svatomichalské scholy. Atmosféra této pobožnosti byla umocněna světly svíček.

V neděli v 15.30 h jsme společně s otcem biskupem Mons. ThLic. Vojtěchem Cirklem oslavili slavnost svatého Františka a zároveň poděkovali Bohu za 800. let trvání minoritského řádu.

Společného děkování se účastnil také náš otec děkan Václav Slouk a představitelé řádů kapucínu, augustinů, františkánů a řeckokatolických bratrů. Doprovod této slavnostní bohoslužby zajistila Schola brněnské mládeže.

Text: o. Sebastian
Foto: J. Suchomelová, M. Lattenbergová

Slavnost Sv. Františka v Brně