Ve dnech 30.4 – 2.5 se v Krnově konala řádná Provinční kapitula České provincie minoritů svatých Cyrila a Metoděje. Kapitule předsedal generální představený Řádu minoritů br. Marco Tasca z Říma.

Kapitula začala mší sv. k Duchu svatému a duchovním slovem br. Tomáše Lesňáka, slovenského kustoda. Bratři na kapitule nejdříve zhodnotili svou práci během uplynulých čtyř let, následně proběhla volba nového provinciála a jeho rady na léta 2012 až 2016.  Volby se zúčastnilo 16 voličů. Bratři zvolili nového provinčního ministra na další volební období br. Bogdana Sikoru (57 l.). Vikářem a ekonomem provincie byl opět zvolen br. Stanislav Gryń (61 l.) a sekretářem provincie nově br. Sebastian Kopeć (36 l.). Kapitula zvolila členy provinční rady br. Bohdana Heczka (41 l.) a br. Josefa Goryla (48 l.).

Otec Generál Marco Tasca poděkoval bratřím za bratrskou atmosféru během kapitulních jednání a povzbudil bratry k větší jednotě. Nakonec bratři obdrželi požehnání k práci pro Boží království.

br. Sebastian Kopeć, sekretář provincie

Krnov: Provinční kapitula (1. část)