Drazí přátelé, v květnu a červnu t.r. se v našem řádu konala volební kapitula, jejímž posláním bylo zhodnocení činnosti řádu za poslední čtyřletí a zvolení představených řádu na čtyřletí následující. Rádi bychom vás informovali o jejích výsledcích.

Provinčním představeným řádu se stal o. Bogdan Sikora, jeho zástupcem byl zvolen o. Leslaw Mazurowski, sekretářem provincie o. Stanislav Gryň a dalšími členy provinční rady jsou o. Josef Goryl a o. Robert Mayer.

Jako představení jednotlivých klášterů byli zvoleni: o. Stanislav Gryň pro pražský konvent, o. Karel Koblížek pro jihlavský konvent, o. Leslav Mazurowski pro brněnský konvent, o. Kryštof Skibiňski pro opavský konvent a o. Josef Goryl pro konvent krnovský.

Nově zvoleným představeným vyprošujeme hojnost darů Ducha Svatého, aby s Jeho pomocí vedli naši českou provincii Řádu minoritů v duchu sv. Františka po cestách Boží vůle. Vás, milí příznivci sv. Františka, prosíme o trvalou modlitební podporu.

Konala se provinční kapitula