Papež František jmenoval 12. března biskupem dalšího minoritu, o. Johna Stowa.

Jen pár týdnů po jmenování o. Janusza Daneckého pomocným biskupem diecéze Campo Grande v Brazílii jmenoval papež František diecézním biskupem v americké diecézi Lexington dalšího minoritu, o. Johna Stowa.

O. John Stowe se narodil 15. dubna v roce 1966 v Ohiu. Ještě jako kandidát na vstup do řádu začal studovat filozofii a historii na univerzitě v St. Louis. Věčné sliby složil v roce 1992. Následne se věnoval studiu teologie a historie na Jezuitské teologické škole v Barkeley. V roce 1995 přijal kněžské svěcení ve své rodné farnosti, v kostele sv. Antonína v Lorain. V roce 2002 byl o. John povolaný do služby v diecézi El Paso, kde vykonával nejprve službu ředitele biskupské kurie a generálního vikáře, později biskupského kancléře. Jelikož v diecézi bylo velmi málo kněží, kromě úvazků v biskupské kurii přijal i úkol správce farnosti Our Lady of the Valley. Provinciální kapitula v roce 2010 zvolila o. Johna provinciálním vikářem, tedy zástupcem provinciála řádu minoritů. Vzdal se tedy funkce kancléře biskupské kurie a začal působit jako rektor národní svytyně, baziliky Panny Marie Pomocnice (Our Lady of Consolation) v Carey (Ohio, diecéze Toledo). V roce 2014 ho řádoví spolubratři opět zvolili svým provinciálním vikářem.

O. John bude třetím diecézním biskupem Lexingtonu. Mladou diecézi zřídil sv. Jan Pavel II. v roce 1988 vyčleněním některých území z arcidiecéze Louisville a diecéze Covington. Biskupská katedra Lexingtonu byla uvolněna teprve nedávno, v roce 2014, kdy papež František jmenoval předešlého biskupa Ronalda W. Gainera biskupem v Harrisburgu.

Otci Johnovi gratulujeme a v nové službě pro církev mu vyprošujeme mnoho milostí.

= vfh =

Řím: Další minorita se stal biskupem