Ve středu 27. 4. pokračovala provinční kapitula českých minoritů třetím dnem.

Po ranní mši svaté a krátkých rozhovorech nově zvoleného provinciála o. Stanislava Gryně OFMConv. s jednotlivými bratry, byly předneseny výsledky práce a diskuzí ve skupinkách.

Po obědě následovalo poslední zasedání první části kapituly. Při něm bylo na příští čtyři roky zvoleno definitorium – rada, která je složena ze čtyř bratrů, a která spolu s provinčním ministrem řídí celou provincii. Do této rady byli zvoleni: o. Piotr Pawlik OFMConv. (vikář provincie), o. Karel Koblížek OFMConv.(sekretář provincie), o. Kryštof Skibiński OFMConv. (ekonom provincie) a br. Bohdan Heczko OFMConv. Otec Piotr Pawlik OFMConv. sice do té chvíle nebyl členem naší provincie, ale od okamžiku zvolení se jím stal. Naše provincie se tak rozrostla o jednoho bratra.

Následně jsme se přemístili do kostela, kde bratři, zvolení do rady provincie, složili do rukou o. generála Marco Tasca OFMConv. přísahu. Poté k nám o. generál krátce promluvil a povzbudil nás.

První část naší provinční kapituly pak byla oficiálně ukončena. Druhá část se bude konat ve dnech 13. – 17. 6., opět v krnovském klášteře.

Nyní má o. provinciál se svou radou čas na to, aby vypracovali návrh plánu a programu života naší provincie na příští čtyřletí, navrhli bratry na představené jednotlivých klášterů a popřemýšleli o tom, kam kterého bratra případně přemístí.

Nově zvolenému provinčnímu ministrovi o. Stanislavovi Gryńovi OFMConv. a jeho radě přejeme, ať jim náš dobrý Bůh žehná, plní je svým svatým Duchem, pokojem a dobrem, a Neposkvrněná Panna Maria je provází svou přímluvou v jejich službě naší provincii.

Děkujeme vám za vaše modlitby a prosíme vás, abyste nás v modlitbách provázeli i nadále.

=vfh=

Krnov: Provinční kapitula – 3. den (27.4.2016)