V úterý 3. února Kongregace pro svatořečení uznala mučednictví dvou minoritů, misionářů, Michała Tomaszka a Zbygniewa Strzałkowského, kteří byli z nenávisti k víře zabiti ve věku jednačtyřiceti a třiačtyřiceti let v srpnu roku 1991 v Peru.

Otcové Michał a Zbigniew, minoritští misionáři polského původu, byli v první skupině misionářů našeho řádu, která začala misii v Peru. Byli téměř vrstevníci (narodili se v  r. 1960 a 1958). Už během studia a formace v semináři v Krakově cítili své misijní povolání. Před tím, než odcestovali do peruánského městečka Pariacoto, prošli v Polsku pastorační přípravou pro misionáře.
V peruánských Andách aktivně působili mezi lidmi. Navštěvovali mnoho míst, která patřila do minoritské farnosti, a také pomáhali těm nejpotřebnějším. Oba dva se věnovali charitativní a vzdělávací činnosti mezi domorodými kmeny. Jejich činnost ale čím dál tím víc překážela komunistickému teroristickému hnutí „Sendero Luminoso” (Světlá stezka), které chtělo v Peru získat moc cestou revoluce.
V srpnu 1991 teroristi, jako odpověď na svědectví solidarity vůči nejpotřebnějším, začali vystupovat agresivně ke Katolické církvi. Veřejně vyhlásili, že v diecézi, ve které působili i polští minorité, budou každý týden zabíjet jednoho katolického kněze. Naši misionáři se i přes hrozící pronásledování rozhodli zůstat s lidmi, kterým sloužili. 9. srpna byli br. Michał a br. Zbigniew, hned po skončení večerní mše sv., teroristy vyvlečeni z kostela a po krátkém smyšleném soudním procesu byli odsouzeni k smrti zastřelením. Teroristi je vyvezli za městečko a u hřbitova je zavraždili. Spolu s nimi byl zastřelen také místní starosta.
Jejich mučednictví ukázalo místním obyvatelům, jak je důležité svědectví křesťanské víry dokonce i za cenu smrti. Pro věřící se pohřeb br. Michała a br. Zbigniewa stal demonstrací veliké lásky, kterou dávali zavražděným.
Církev tedy uznala, že tito minorité skutečně zemřeli pro víru jako mučedníci. Nepožaduje se proto už žádný zázrak na jejich přímluvu. Samotné dobrovolné přijetí smrti z lásky ke Kristu je totiž dostatečným znakem jejich svatosti. Blahořečení našich spolubratrů už tak nestojí nic v cestě. Papež František totiž ještě v ten samý den na soukromé audienci udělil kardinálovi Angelovi Amatovi, prefektovi Kongregace pro svatořečení, souhlas k vydání dekretu o jejich mučednictví.
Minorité Michał Tomaszek a Zbigniew Strzałkowski (a spolu s nimi diecézní kněz Alessandro Dordi) budou prvními blahoslavenými mučedníky Peru.
Pro náš řád jsou tyto události velkým potěšením. Mezi námi je ještě stále mnoho spolubratrů, kteří br. Michała a br. Zbigniewa osobně znali.

= podle www.ofmconv.net a minoriti.sk volně zpracoval a přeložil vfh =

Řím: Řád minoritů bude mít nové blahoslavené