Ve dnech 28. – 29. dubna se setkal generální asistent CEF br. Miljenko Hontić OFMConv. s biskupem Czesławem Kozonem v jeho sídle v Kodani (Dánsko).

Setkání se také zúčastnili provinciálové ze Slovinska (br. Milan Kos) a Chorvatska (br. Josiph Blažević); dva bratři, po jednom z každé provincie (br. Tomaž Majcen i br. Tomislav Cvetko) a generální vikář dánské diecéze (v celé zemi je jen jedna).

Cílem setkání byla společná reflexe nad návratem našeho řádu do Dánska. Měl by proběhnout ve spolupráci slovinské a chorvatské provincie. Je naděje, že se tento projekt uskuteční v roce 2017.

Během rozhovorů se uvažovalo o hypotetických místech našeho budoucího působení, a také se diskutovalo nad daty realizace jednotlivých etap. Hostitelé ukázali minoritům několik kostelů, které přicházejí v úvahu při realizaci těchto plánů.

Po mnoha letech by se tak obnovila naše přítomnost v této zemi, která je cílem nových misií církve.

=vfh=

Dánsko: Snaha o návrat minoritů (28.-29.4.2016)