Papež František 26. 4. 2016 udělil povolení na publikaci dekretu o heroičnosti ctností našeho spolubratra o. Venantia Katarzyńce. Tím se otevřely dveře k pokračování beatifikačního procesu dalšího minority.

Boží služebník Venantius (civilním jménem Józef) působil jako novicmistr v polské minoritské provincii. Vynikal velkou svatostí a svým příkladem inspiroval i sv. Maxmiliána Kolbe. Umřel na Kalwarii Pacławské v r. 1921 ve věku 32 let. Odteď patří Božímu služebníkovi titul “ctihodý” a k jeho blahořečení je potřebné potvrdit zázrak, který by se stal na jeho přímluvu.

Józef Katarzyniec se narodil v Obydowie (asi 50 km od Lvova – dnes Ukrajina). V r. 1908 zahájil noviciát v řádu minoritů ve Lvově, a přijal řeholní jméno Venantius. O rok později, po složení řeholních slibů (26. září 1909) odešel na filozoficko-teologické studium do Krakova. Tam byl 2. června 1914 vysvěcen na kněze.

Více než rok sloužil jako vikář ve farnosti v Czyszkách. Potom mu byl svěřen úkol být novicmistrem, ačkoliv na to neměl požadovaný věk (tuto funkci plnil jménem jiných řeholníků). Od r. 1916 do r. 1919 byl také vychovatelem bratří juniorů, tzn. bratří, kteří složili časné sliby.

Jelikož měl slabé zdraví, onemocněl tuberkulózou. Ale nijak kvůli tomu neslevil ze své služby vychovatele. Na nějaký čas byl poslán na odpočinek do Hanaczowa a Kalwarie Pacławské, kde 31. března 1921 zemřel. Jeho tělo bylo pochováno 2. dubna 1921 na místním hřbitově, a 16. srpna 1950 bylo přeneseno do klášterního ambitu.

Modlitba za blahořečení Božího služebníka o. Venantia Katarzyńce:

Bože v Trojici Jediný, buď pochválen za všechna dobra,
kterými jsi naplnil Tvého služebníka Venantia;
on se stal svým životem podle evangelijních rad
a horlivou kněžskou službou v církvi příkladem pro Tvé věrné.
Vynes, Pane, tohoto Tvého služebníka na oltáře, abychom Ti mohli lépe sloužit,
a dej nám, na jeho přímluvu, milosti, o které pokorně prosíme.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

=vfh=

Řím: Heroičnost ctností Venantia Katarzyńce (26.4.2016)