Od neděle 22. května je v ostravsko-opavské diecézi pro věřící otevřena již pátá Svatá brána milosrdenství – na poutním místě Cvilín u Krnova. Slavnostního otevření se při mši sv. zhostil generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. Brána milosrdenství na Cvilině bude otevřená každy den.

Kdo od neděle 22. května projde hlavním vchodem cvilínského poutního chrámu Panny Marie Sedmibolestné, nebude už vcházet obyčejnými dveřmi, ale Svatou bránou milosrdenství. S úderem zvonů ohlašujících třetí hodinu odpolední ji za hojné účasti věřících i kněží nejen z krnovského děkanátu slavnostně otevřel generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David.

Cvilínský kostel je již pátou svatyní ostravsko-opavské diecéze, v níž byla Brána milosrdenství otevřena. O. Martin David při té příležitosti vyjádřil přání, “ať je tato Brána svědectvím a důkazem Božího milosrdenství”.

Při homilii pronesené při následné mši sv. v zaplněném kostele, kde vedle sebe seděli Češi, Poláci, Slováci i Němci, mj. řekl, že Ježíš ukazoval na nezměrnou velikost Božího milosrdenství a Boží lásky vším, co dělal a mluvil, a že je i naším úkolem být milosrdní. “Tam, kde lidé spolu žijí, tam to nejde bez milosrdenství, protože každý z nás je hříšný,” poznamenal, a dodal, že “milosrdenství je lékem našeho vztahu k Nebeskému Otci.”

Na závěr přítomné vyzval, ať se nechají Božím milosrdenstvím obejmout, a zopakoval přání, aby byl milosrdný každý věřící, když je vyzval, aby, až budou vycházet nově otevřenou Bránou milosrdenství z kostela ven, milosrdenství přinášeli do světa.

=Libor Rösner=
FOTO: Květa Kukelková

Cvilín: Otevření Svaté brány milosrdenství (22.5.2016)