V neděli 14. září se u Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně konala hlavní pouť.

Již tradičně byly slouženy čtyři slavnostní mše svaté – tři dopoledne v češtině a jedna odpoledne v polštině. Navíc se v 10.00 konala křížová cesta, kterou vedli br. Bohdan Heczko, OFMConv. a paní Jitka Navrátilová z Národního centra Rytířstva Neposkvrněné v ČR. Křížová cesta probíhala přesně jako před oněmi dvěma tisíci lety – zatímco kolem jednotlivých zastavení procházeli věřící s modlitbou na rtech, u stánků s perníkovými srdci a pouťovými obrázky se vesele srocovaly zástupy jiné…

Hlavní mši sv. v 11.00 sloužil o. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání. Ve své homilii se zaměřil převážně na otázky spojené s obětí, utrpením, ale i nadějí a radostí. Ústřední myšlenkou celé homilie bylo, že Pán Ježíš nepřišel proto, aby trpěl, ale aby miloval. O. Adam poukázal na myšlení dnešních lidí, životní vizí často bývá užívání si, braní plnými hrstmi všeho, co život přináší, a neochota se něčeho vzdávat. Oproti tomu postavil příběh jednoho svého známého, který se poté, co se zamiloval, změnil. Začal totiž žít pro někoho, našel v sobě najednou sílu se pro druhého obětovat, vzdávat se svého, žít pro něho, resp. pro ni. Láska lidi mění, poznamenal o. Adam, a podotkl, že v naší lásce nám má být vzorem láska Mariina – láska až do krajnosti.

A nejen láska, ale i naděje. Opět použil jeden starý příběh ze své zkušenosti, kdy si mu jedna starší žena postěžovala, že její děti a vnuci se nikdy nepolepší. „Vy jste je už odepsala, ztratila jste naději,“ řekl jí tehdy a dodal, že takto ztratila vše.

Naději v Boží pomoc máme mít vždy, řekl též, a neopomněl dodat, že má jít o naději v Boha, ne ve vlastní síly. Jen Boží milosrdenství nám zasloužilo jít do nebe. Boží milost a Kristův kříž jsou dva veledůležité elementy, s nimiž musíme nejen počítat, ale i spolupracovat. Právě kříž je pro tuto naši snahu znamením – skládá se ze dvou břeven – to svislé symbolizuje náš vztah k Pánu, to vodorovné naše vztahy k ostatním lidem, a takto celý je třeba jej nést.

Mši sv. a následnou adoraci doprovázela krásným zpěvem a hudbou Schola brněnské mládeže

= Libor Rösner =

Cvilín: Hlavní pouť k Panně Marii Sedmibolestné