Po ukončení postulátu kandidáti začínají druhou etapu řeholního života –noviciát. V této době pod vedením novicmistra mají novicové rozpoznávat svá povolání a připravovat se ke složení řeholních slibů. Během jednoho roku se seznamují s řeholí řádu, konstitucemi, zvyky a pravidly řeholního života. Jsou vedeni k modlitbě, k práci nad sebou samým a k tomu, aby se učili zachovávat evangelijní rady.

Noviciát je časem, kdy se novicové zamýšlejí nad svým povoláním. Velmi omezeny jsou kontakty s vnějším světem. Po ukončení noviciátu kandidáti skládají první řeholní sliby na dobu jednoho roku.

Co je to noviciát?
Tagged on: