Minorité, stejně jako většina řádů na světě, skládají tři sliby: poslušnosti, chudoby a čistoty. Řádové sliby jsou nejen zřeknutím něčeho pro Pána Boha, ale především jeho velkým darem, skrze který se každý řeholník může cele odevzdat svému Stvořiteli.

Jaké sliby skládají bratři minorité?
Štítky: