Minorité, stejně jako většina řádů na světě, skládají tři sliby: poslušnosti, chudoby a čistoty. Řádové sliby jsou nejen zřeknutím něčeho pro Pána Boha, ale především jeho velkým darem, skrze který se každý řeholník může cele odevzdat svému Stvořiteli.

Jaké sliby skládají bratři minorité?
Tagged on: