Řádová provincie je jednotka řádové administrativy, která zahrnuje řeholní domy na určitém území. V jejím čele stojí provinciál. V České republice existuje jedna provincie sv. Cyrila a Metoděje.

Co je to řádová provincie?