Po ukončení noviciátu a složení prvních řeholních slibů začíná další část řádové formace – juniorát. Cílem je pokračování a prohlubování formace, která začala v noviciátu. Někteří z bratrů odcházejí do semináře, kde se studiem připravují ke kněžství. Během této doby bratři prohlubují své znalosti Písma svatého, teologie a františkánské spirituality. Poznávají také různé druhy práce. Stále více dozrávají a připravují se ke konečnému rozhodnutí přijmout františkánský způsob života a složit věčné sliby. Juniorát trvá několik let (nejvíce devět).

Co je to juniorát?
Tagged on: