Duchovní formace zahrnuje celý řeholníkův život od chvíle vstupu do řádu až do smrti. Zvláště důležitý je ale čas, kdy řeholník rozpoznává své povolání. Toto období zahrnuje tyto etapy: Postulát, noviciát, juniorát.

Jak vypadá formace v minoritském řádu a jak dlouho trvá?
Tagged on: