Sv. František se radoval, když slyšel, že jeho synové dávají příklad svatosti. Vždy, když se dozvěděl dobré zprávy o svých synech, v duchu se radoval a říkal: „Pane, posvětiteli a vůdce ubohých, děkuji ti za to, že jsi mě potěšil zprávou o mých bratrech.“

Světec z Assisi tak velmi miloval člověka plného duchovní radosti, že během jedné z kapitul nařídil jako povzbuzení napsat tato slova: Bratři ať si dávají pozor, aby se neukazovali navenek jako zachmuření a smutní pokrytci, ale ať se ukazují jako ti, kteří se radují v Pánu, radostní a spokojení, a také náležitě laskaví. A dále: Nehodí se, aby se sluha Boží ukazoval lidem smutný a zamračený, ale vždy vlídný a laskavý.

Radost